Noen utvalgte referanse prosjekter

 

2018

 • Oppsetting av granittsteinmur – Rødsand, Averøy

2017

 • Uttrauing av masser og fjerning av røtter i forbindelse av etablering av ny innkjørsel, ny kantsetting, nytt flettverksgjerder. – Løkabukta, Averøy
 • Uttrauing for fundament for dieseltank, med lekkasjebarriere – Rødsand, Averøy
 • Opparbeidelse av parkeringsplass – Øksenvågen, Averøy
 • Opparbeidelse av parkeringsplass og ny innkjørsel – Hjelset, Averøy
 • Etablering av ny stikkledning ø200mm, ø110mm vannledning og ø110 trekkerør, samt ø1200mm trekkekum – Hjelset, Averøy

2016

 • Oppsetting av natursteinskanter mot innkjørsel og øvrige arealer – Kvernes, Averøy
 • Grøft og kantrensk av 80m vei, tilkjøring av ny veigrus.
 • Drenering rundt hus – Nekstad, Averøy
 • Natursteinsmuring i båtstø, opprydding av hogstavfall etter arealrydding – Løkabukta, Averøy
 • Drenerings rundt hus, legging av nye avløpledninger for overvann, avløp og drenering.
 • Uttrauing av masser og fjerning av røtter i forbindelse av etablering av ny innkjørsel. – Løkabukta, Averøy

2015

 • Nedsetting av septiktank – Hjelset, Averøy
 • Opparbeidselse av slip og biloppstilling – Bogen Marina, Averøy
 • Opparbeidelse av ny innkjørsel, omlegging av tele og fiberkabler, for arbeid for asfaltering – Røsandåsen, Averøy
 • Grunnarbeider i forbindelse med støping av dekorbetong i oppkjørsel. – Lauvhaugen, Averøy.
 • Avløpsledning(150m), og sjøledning(35m), med slamutskiller 7,5m3 – Kvernes, Averøy
 • Oppsetting av natursteinsmur på 35m3 – Hjelset, Averøy

2014

 • Opparbeidelse av vei, vann, kloakk og elkraftkabler for tomter, samt opparbeidelse av tomter. Slamutskiller for tomter Utlegging av 200mm oversvannsledning og 110mm avløpledning til sjø.
 • Rydding og opparbeidelse av hage, fjerning av røtter, opparbeidelse av biloppstillingsplass – Røsand, Averøy

2013

 • Opparbeidelse av vei, vann, kloakk og elkraftkabler for tomter, samt opparbeidelse av tomter.

2012

 • Opparbeidelse av ny tilkomstvei for hytter, snuplass og bilopstilling – Hjelset

2011

 • Hjelsetåsen boligfelt. tilførselsvei, grøftearbeider og opparbeidelse av 4 tomter. Et samarbeid mellom Westad Maskin og Konrad Kongshaug.

2010

 • Natursteinsmur med mer – Robert Giske, Averøy
 • Natursteinsmurer og gravearbeider – Eivind Fagerli, Averøy
 • Gravearbeider grøfterensk – Averøy Kommune
 • Gravearbeider, dreneringsarbeider med mer – Kristian Kleven, Averøy

2009

 • Gravearbeider, natursteinsmur m.m – Eivind Fagerli, Averøy
 • Gravearbeider – Jørn Volden, Averøy
 • Legging av beleggingstein – Jostein Hopen Kristiansund
 • Tomteopparbeidelse for tilbygg – Ingebjørg Meek Trondheim
 • Gravearbeider – Jakob Arne Dahlen Averøy
 • Opparbeidelse av parkeringsplass – Bjørn Stormo Averøy
 • Gravearbeider – Nordre Averøy Vannverk
 • Gravearbeider – Gustad Maskin Averøy

2008

 • Grøftrensk og legging av dreneringsrør – Røsandeide lys og vei forening
 • Garasjetomt – Bjørn Stormo Averøy
 • Garasjetomt – Eli Westad Averøy
 • Gravearbeider / terrengarbeider – Janne og Odd Bullgård Averøy
 • Gravearbeider / terrengarbeider – Roger Oterlei Averøy
 • Tomt for tilbygg og utvidelse av parkeringsplass – Rolf Æidvin Averøy
 • Graving av kabelgrøft – Harry Grønvik Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med oppsettelse av nye støttemurer – Per Bjørnar Grønvik Averøy
 • Fjerning av støttemur – Robert Giske Averøy
 • Legging av ny stikkrenne og grøfterensk – Øyvind Futsæter Averøy
 • Oppsetting av 230m gjerde. – Averøy Kommune
 • Ny avløpsledning. – Jakob Arne Dahlen Averøy
 • Fjellboring. – Geir Strand Averøy
 • Garasjetomt. – Jan T. Askegård Averøy

2007

 • Natursteinsmurer. – Ole Gammelsæter Averøy
 • Opparbeidelse av ny innkjørsel og garasjetomt. – Erling Kyrre Sørseth Averøy
 • Ny drenering rundt bolighus og forberedelse for asfaltering av innkjørsel. – Jose A Perez Rodriguez Averøy
 • Grøfterens,stikkrennearbeid og fjellboring. – Averøy Kommune
 • Nytt fortau med belegningssten, diverse grunnarbeider
  og natursteinsmuring. – Georg Stranden Kristiansund
 • Fjellboring og gravearbeider i forbindelse ny biloppstillingsplass og
  innkjørsel. – Ole Leite Averøy
 • Hustomt med grunn,vei, vann og kloakk arbeider. – Morten Berg Averøy
 • Fjellboring og gravearbeider i forbindelse med Carport. – Jenny Helseth Averøy
 • Kabelgrøfter for Relacom AS. – Averøy

2006

 • Gravearbeider og avretting i forbindelse med asfalttering av uteareal. – Hallgeir Røsand Averøy
 • Graving i forbindelse med nedsetting av treningsbasseng. – Nordvesten Dykkerklubb Averøy
 • Graving for vannledning (110m). – Nordre Averøy Vannverk
 • Graving i forbindelse med nausttomt. – Ottar Gården Averøy
 • Opparbeidelse av parkeringsplass. – Nowa Invest AS Averøy
 • Graving i forbindelse med garasjetomt. – Karsten Grønseth Oslo
 • Gravearbeider i forbindelse med drenering og natursteinsmur arbeider. – Ole Gammelseter Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med utbedring av skade på kloakk anlegg. – Johan Solvang Averøy
 • Avretting og legging av drenerings kummer før asfaltering. – Eli Westad Averøy
 • Grunnarbeider på parkeringsplass og oppkjørsel, anlegging av ny plen. – Pål Rune Meek
 • Fjellboring og gravearbeider i forbindelse med energi brønn. – Averøy Rør
 • Grunnarbeider på vei. – Dalen Eiendom

2005

 • Grøfting og stikkrennearbeide. – Averøy Kommune
 • Gravearbeider. – Utsikten Velforening
 • Grunnarbeider for anneks. – Inge Ladergråd Averøy
 • Reparasjonsarbeider kloakkanlegg. – Averøy Rør
 • Grunnarbeider for garasje. – Ottar Gården Averøy
 • Reparasjonsarbeider på kloakkanlegg. – Averøy Rør
 • Opparbeidelse av parkeringsplass. – Helge Bullgård Averøy
 • Massetransport for Averøy Betong. – Averøy
 • Grunnarbeider for vei. Dalen Eiendomm
 • Tilførselsvei til naust. – Ottar Gården Averøy
 • Tilførselsvei til naust. – Johnny Rogne Averøy
 • Avretting i forbindelse med asfaltarbeider. – Mesta AS
 • Opparbeidelse av ny plen og natursteinsmurer. – Karsten Grønnseth Oslo
 • Grunnarbeider i forbindelse med garasje og tilbygg på bolighus. – Gunnar Flatøy Kristiansund
 • Gravearbeider og steinmuring i båtstø. – Ingolf Langbakk Averøy

2004

 • Gravearbeider og natursteinsmuring. – Karsten Grønseth Oslo
 • Transport av betongelement til Kristiansund badeland. – Brødrene Røsand AS Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med energibrønn og opparbeidelse av ny plen. – Gunnar Flatøy Kristiansund
 • Grøfterensk for Averøy Kommune.
 • Gravearbeider i forbindelse med forstøtningsmur. – Bjarne Gravdal Averøy
 • Grunnarbeider i forbindelse med garasjetomt. – Karsten Grønseth Oslo
 • Massetransport og gravearbeider. – Ladevangen Borettslag
 • Gravearbeider i forbindelse med opparbeidelse av plener. – Robert Giske Averøy
 • Fjellboring i forbindelse med fundamentering av anneks. – Jan Nilsen Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med opparbeidelse av ute areal. – Averøy Billag AS
 • Gravearbeider i forbindelse med ny slamutskiller. – Frank Solheim Averøy
 • Reparasjon av kloakkanlegg. – Torleif Sørseth Averøy
 • Grunnarbeider i forbindelse med nausttomt. – Karsten Grønseth Oslo
 • Graving i forbindelse med tilbygg på hus. – Per Bjørnar Grønnvik Averøy
 • Graving for vannledning(360m). – Nordre Averøy Vannverk
 • Ny drenering rundt bolig hus og utvidelse av innkjørsel. – Nils Einar Bjerkås Averøy

2003

 • Grøfterensk Pålsbuktveien. – Averøy
 • Garasjetomt. – Roger Otterlei Averøy
 • Grøfterensk Hjelsethveien. – Knut Kjøl Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med ny drennering rundt bolighus.- Alf Stormo Averøy
 • Natursteinsmuring. – Karsten Grønseth Oslo
 • Natursteinsmuring. – Odd Erling Futsether Averøy
 • Grøfting av dyrket mark. – Knut Kjøl Averøy
 • Opparbeidelse av parkeringsplass. – Asgeir Qvam Averøy

2002

 • Massetransport og gravearbeider i forbindelse med opparbeidelse av ny innkjørsel. – Endre Brandvik Averøy
 • Gravearbeider i forbindelse med ny slamutskiller.
 • Grøfting. – Averøy Kommune
 • Gravearbeider i forbindelse med ny innkjørsel og parkeringsplass.
 • Dreneringsarbeider. – Karsten Grønseth Oslo

[/oc_column]