Avløp og sjøledning

Ny sjøledning for avløp og nedsetting av ny 7,5 kubikkmeter slamutskiller.