Veiprosjekt – Hjelset

Opparbeidelse av tilkomst vei for fritidsboliger og biloppstilling, Hjelset, Averøy