banner

Meisling av fjell og betong

Meisling av fjell og betong

Meisling er et alternativ for fjerning av fjellnabber, blokker , stein m.v uten bruk av sprengstoff for å dele og redusere fjellet for lettere bortfrakting eller tilpasninga terreng
For betong er meisling en utmerket metode for å fjerne eksisterende konstruksjoner i materialet, det være gamle plater eller andre konstruksjoner i betong.