Boligfelt Bogen

Boligfelt Bogen, opparbeidelse av vei, vann, kloakk og elkraftkabler for tomter, samt opparbeidelse av tomter. Slamutskiller for tomter Utlegging av 200mm oversvannsledning og 110mm avløpledning til sjø.