Oppsett av granittsteinsmur

Oppsetting av granittsteinmur – Rødsand, Averøy