Westad Maskin

Tilbyr følgende tjenester

  • Fjellboring, planering og klargjøring av tomter
  • Belegningsstein, natursteinsmuring
  • Meisling av betong eller fjell
  • Rehabiltering av VA-anlegg
  • Grøfting og masseforflytnig
Vi er også behjelpelige med øvrig behov, slik som skogrydding, kabelgrøfting og opparbeidelse av landskap

Vi tar jobben grav-alvorlig

Kontakt oss Ta kontakt ved forespørsler eller andre henvendelser