Løkabukta

Uttrauing av masser og fjerning av røtter i forbindelse av etablering av ny innkjørsel, ny kantsetting, nytt flettverksgjerder. – Løkabukta, Averøy